Pozycja
700/2017
Sprawa
Ar-II.6743.701.2017
Inwestor
Katarzyna Mandrysz Bartosz Mandrysz
Adres inwestycji
Kłokocin, Skośna
Opis
BUDOWA budynek mieszkalny jednorodzinny
Data wniosku
30 czerwca 2017