Pozycja
929/2020
Sprawa
Ar-II.6743.608.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Gotartowice, ul. Fabryczna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
16 lipca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
31 lipca 2020