Nr Karty
57/2016
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Przetwarzanie odpadów w instalacji usytuowanej na terenie zakładu produkcyjnego Greif Poland Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 3
Opis dokumentu
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Obszar, którego dotyczy dokument
Mielenie odpadów tworzyw sztucznych w celu uzyskania granulatu służącego do ponownego wykorzystania w produkcji elementów plastikowych.
Znak sprawy
Ek-I.6233.22.2015
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 23 grudnia 2015
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 23 grudnia 2015
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Wygaszono wcześniej obowiązującą w tym zakresie decyzję Prezydenta Miasta Rybnika z 2010 r.
Publikacja: 25 stycznia 2016 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)