Nr Karty
1264/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.525.2017
Dokument wytworzył
Misjonarze Słowa Bożego Księża Werbiści z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 7; 44 - 200 Rybnik dnia 11 września 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 11 września 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 9 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)