Nr Karty
37/2018
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Nazwa dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Opis dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Niepodległości
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 24 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
Rada Miasta Rybnika dnia 24 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 3 stycznia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 3 stycznia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)