Nr Karty
973/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11
Obszar, którego dotyczy dokument
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 11
Znak sprawy
Ek-I.6225.7.2018
Dokument wytworzył
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. z Katowic dnia 13 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 8 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)