Nr Karty
1033/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Sygnały 62, 44-251 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6225.8.2018
Dokument wytworzył
Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów dnia 26 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 23 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)