Nr Karty
1055/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6225.9.2018
Dokument wytworzył
Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik dnia 23 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 27 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)