Nr Karty
1091/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejow
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Golejowska 73b , 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6225.10.2018
Dokument wytworzył
Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejowska 73b , 44-207 Rybnik dnia 23 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 5 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)