Nr Karty
1393/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. Podmiejska
Obszar, którego dotyczy dokument
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska
Znak sprawy
Ek-I.6222.55.2018
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 8 października 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 8 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 15 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 15 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)