Nr Karty
1417/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.8.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 5 października 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)