Nr Karty
1451/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.961.2014
Dokument wytworzył
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zebrzydowickiej 8 w rybniku z siedzibą: ul. Hotelowa 12;44 - 213 Rybnik dnia 28 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 28 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 24 października 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)