Nr Karty
1489/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.775.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 25 października 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik -Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 25 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2 ; 44-200 Rybnik, pok.012,tel.43-32-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 26 października 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)