Nr Karty
350/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22
Obszar, którego dotyczy dokument
44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 22
Znak sprawy
Ek-I.6222.59.2018
Dokument wytworzył
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa dnia 29 października 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 29 października 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 31 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 31 października 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)