Nr Karty
35/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.1045.2018
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 19 grudnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 19 grudnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)