Nr Karty
59/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.1041.2018
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 13 grudnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 13 grudnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 21 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)