Nr Karty
247/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.103.2019
Dokument wytworzył
Współnota Mieszkaniowa przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku, zarządca: HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Hotelowa 12; 44 - 213 Rybnik dnia 18 lutego 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 18 lutego 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 18 marca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 18 marca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)