Nr Karty
255/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkow
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obszar, którego dotyczy dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przetwarzanie odpadów w urządzeniach do przesiewania odpadów w Rybniku przy ul. Sportowej
Znak sprawy
Ek-I.6220.7.2019
Dokument wytworzył
SILVER WASH s.c., ul. Pod Lasem 44A, 44-210 Rybnik dnia 12 marca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 20 marca 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 marca 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)