Nr Karty
566/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.248.2019
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 14 marca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 14 marca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 15 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 15 kwietnia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)