Nr Karty
839/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.427.2019
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzilenia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Chabrowa 1; 44 - 210 Rybnik dnia 16 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 16 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 13 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)