Nr Karty
885/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.429.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 16 maja 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 16 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 17 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)