Nr Karty
1075/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8A
Obszar, którego dotyczy dokument
Rybnik, ul. Brzezińska 8A,
Znak sprawy
Ek-III.6222.10.2019
Dokument wytworzył
NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa dnia 3 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 5 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)