Nr Karty
1310/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4
Obszar, którego dotyczy dokument
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Znak sprawy
Ek-III.6222.12.2019
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik dnia 19 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 24 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 24 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)