Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Moto H2O Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00006/18
Data wpisu do ewid.
2018-12-10