Nazwa stowarzyszenia
Kobiecy Klub Sportowy Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/13
Data wpisu do ewid.
2013-05-29