Jednostka
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Marek Holona, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.16.2018
Nr upoważnienia
Or.077.482.2018
Termin
od 26 września 2018 r. do 26 października 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 31 października 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej,
  • szczegółowego weryfikowania składanych ofert udzielanego zamówienia, tak aby wybór był najkorzystniejszy,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • dostosowania polityki rachunkowości, w zakresie przeliczania różnic kursowych, do obowiązujących przepisów,
  • terminowego regulowania zobowiązań.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 23 listopada i 4 grudnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 7 grudnia 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)