Jednostka
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kierownik jednostki
Grażyna Paś
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2018
Nr upoważnienia
Or.077.463.2018
Termin
od 17 września 2018 r. do 15 października 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 17 października 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania rozchodów magazynowych,
  • prawidłowego ustalania okresów zatrudnienia uprawniających do nabycia dodatku za wysługę lat,
  • prawidłowego wypełniania arkuszy spisu z natury, zgodnie ze stanem rzeczywistym,
Odpowiedź jednostki
Pismem z 15 listopada 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 7 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 7 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)