Zakres kontroli
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych (z EFRR) dla projektu: Kompleksowa modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu, przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 23 października - 6 listopada 2006 r.
Data rozpoczęcia
2006-12-14
Załączone dokumenty