Zakres kontroli
Kontrola projektu "Kultura.rybnik.eu"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2015-05-27
Data zakończenia
2015-05-29
Załączone dokumenty
Publikacja: 27 lipca 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)