Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
1.Uchwała Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)
2. Metryka Ujednolicony rysunek ustaleń studium [pdf - 16 MB]
Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
1. Tekst opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika (ZIP, 293 MB)
2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)
Projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika:
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika - przeznaczone do wyłożenia do publicznego wglądu:
 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika: 
 
 
Odsłon strony: 104978 Metryka
Redaktor: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-12 Usunięcie pozycji Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-12 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-09 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-07-30 Publikacja Pokaż
2015-07-15 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-27 Publikacja Pokaż
2015-04-03 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-03-20 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-02-23 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-01-02 modyfikacja strony Joanna Beracz (Inspektor Ar-I)
2014-12-16 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-12-09 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-12-08 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-10-22 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-28 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-19 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.