Dokument
2016-116539
Tytuł
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody
Sprawa
2016-116539
Twórca
Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II), dnia 18 listopada 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 18 listopada 2016 r.
Historia publikacji