Dokument
2018-132601
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 grudnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 4 grudnia 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-12-04 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
2018-12-07 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)