Dokument
2021-107414
Tytuł
zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r.
Sprawa
Or.0050.527.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 24 sierpnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 25 sierpnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-08-25 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)