W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
pytania do prezydenta wzgledem dzielnicy Zamysłów (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
pytania do prezydenta wzgledem dzielnicy Zamysłów (Od: andrzejwojaczek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
- korekta 22.05.2019.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
2019/105354 - Remontu dalszej części ulicy Bratków Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Wykonania nasadzeń krzewów lub montażu barierek - dot. ul. Borki - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika - Opis przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika - Opisz przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym.rtf
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Brzezińska - Giedroycia PZT
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Hurt Masz Mikołaj Stychno
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców - nowy plik.rtf
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Starszy Specjalista M-II) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Odpowiedź na pytanie.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - wykaz białych 7.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Zarządzenie o udzieleniu dotacji.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-23
Pokaż
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 12 kwietnia do 23 maja 2019 r. - INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 12 kwietnia do 23 maja 2019 r..rtf
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2019-05-23
Pokaż
interpelacja w sprawie godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadiusz Szweda - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
interpelacja w sprawie godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadiusz Szweda - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Autopoprawka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Autpoprawka - Załącznik Nr 1
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-23
Pokaż
zezwolenia na budowę w dzielnicy Zamysłów (Od: Joanna Brzózka ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
zezwolenia na budowę w dzielnicy Zamysłów (Od: Joanna Brzózka ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-23
Pokaż
Korytarze wentylacyjne miasta. (Od: Joanna Brzózka ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Korytarze wentylacyjne miasta. (Od: Joanna Brzózka ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Pytanie do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 08.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa z dnia 20.05.2019 r.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- oświadczenia składane przez kandydata.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
- lista osób zgłaszających kandydata.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Intrepelacja dot bezpieczeństwa na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Intrepelacja dot bezpieczeństwa na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
remont ulicy Jemiołowej (Od: Joanna Brzózka ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
remont ulicy Jemiołowej (Od: Joanna Brzózka ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Dodatkowego oznakowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę Dworską z ulicy Rudzkiej (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Dodatkowego oznakowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę Dworską z ulicy Rudzkiej (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Parkowania w okolicy kąpieliska Pniowiec (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Parkowania w okolicy kąpieliska Pniowiec (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na ul. Sygnały Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-23
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 4991067 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż