W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Materiały przetargowe
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-19
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-19
Pokaż
Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-19
Pokaż
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-07-19
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-18
Pokaż
Boisko w Chwałęcicach (Od: Krystyna Wałach ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
Boisko w Chwałęcicach (Od: Krystyna Wałach ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
2019/144865 - Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi (Od: Wojciech Kiljańczyk ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Ogłoszenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Nabór - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Nabór - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-18
Pokaż
ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795, 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700 - Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozowlenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kablowych energetycznych nN, teletechnicznych i hydrantów"
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-18
Pokaż
instalacji ławek i kosza na śmieci (Od: "Jacek Mularczyk" ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
instalacji ławek i kosza na śmieci (Od: "Jacek Mularczyk" ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.rtf
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.).rtf
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-07-18
Pokaż
Krzewów i wysokich traw oraz lustra przy wyjeździe ze sklepu Bisam przy ulicy Czecha (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
Wykoszenia krzewów i zarośli wzdłuż drogi dojazdu do boiska Sokoła Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
Termomodernizacji budynku szkoły w Golejowie (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
2019/144133 - Dwóch punktów świetlnych na słupach przy boisku w Chwałęcicach (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
Droga Partyzantów (trylinka) - deszczówka (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
Droga Partyzantów (trylinka) - deszczówka (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
Interpelacja w sprawie oznakowania ulicy Wolnej (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
Interpelacja w sprawie oznakowania ulicy Wolnej (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-07-17
Pokaż
- Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa (zmiana od 16 lipca 2019 r.rtf
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-07-17
Pokaż
- korekta 09.07.2019 (Ad).pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-17
Pokaż
- korekta 11.07.2019.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-16
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-16
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-16
Pokaż
- Nabór - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-16
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5135298 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)