W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2019.AS3.8
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.83.2019.AS3.1
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-27
Pokaż
składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-27
Pokaż
Naprawa ulicy Księdza Pawła Pośpiecha (Od: tadek1971 ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-27
Pokaż
składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-27
Pokaż
składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-27
Pokaż
Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego - Karol Szymura - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-05-27
Pokaż
- Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
pytania do prezydenta wzgledem dzielnicy Zamysłów (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
pytania do prezydenta wzgledem dzielnicy Zamysłów (Od: andrzejwojaczek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
- korekta 22.05.2019.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
2019/105354 - Remontu dalszej części ulicy Bratków Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Wykonania nasadzeń krzewów lub montażu barierek - dot. ul. Borki - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika - Opis przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika - Opisz przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym.rtf
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Brzezińska - Giedroycia PZT
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-24
Pokaż
Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-24
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 4995017 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż