Nr
481/2018
Dotyczy
określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020
Data podpisania
2018-07-02
Data wejścia w życie
2018-07-02
Przygotował
RA
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 688/2018 z dnia 2 października 2018
    zmiany Zarządzenia 481/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)