Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2018
Data wpływu
2018-12-19
Przedmiot sprawy
Termin załatwienia
2019-03-19
Przebieg postępowania
W trakcie rozpatrywania
Metryka
Publikacja: 10 stycznia 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 10 stycznia 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)