Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu: "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze", przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w dniach 1-4 września 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-10-28
Załączone dokumenty