Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 67221 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 15:13
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2019-03-20 15:04
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-03-20 15:02
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-20 14:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-20 14:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-20 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 14:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-20 13:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-20 13:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-20 13:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-20 13:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Zapytanie w spr ul. Robotniczej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-20 13:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-20 13:03
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 13:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 13:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-20 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-20 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-20 10:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-03-20 10:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-03-20 10:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-03-20 10:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-03-20 10:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 09:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 09:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 09:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 09:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 09:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 08:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-20 08:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-20 08:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-03-20 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-20 08:01
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-20 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-20 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozłożenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 160 Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parkowania przy przychodnie na Paruszowcu. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna Od: Michał Rad
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 7 - Interpelacja w spr ul. Groborza Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie prac naprawczych na ul. Sosnowej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 15:03
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-19 14:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-19 13:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-19 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-19 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 13:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:59
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:40
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-19 12:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zakupu hotelu w Kamieniu Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 10:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażews
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 10:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-19 10:25
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Luks Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-19 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 10:14
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Martinus Justyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-19 09:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Dotyczy: zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 09:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pytania o wynagrodzenia i podwyżki pracowników UM - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 09:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Andrzej Wojaczek - remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 09:04
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-19 08:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wprowadzenia zmian w edukacji rybnickich dzieci i młodzieży Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 08:41
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-19 08:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: prośba - nowe punkty świetlne Boguszowice Stare (Od: Łukasz Kłosek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-19 08:32
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-19 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-19 08:09
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-19 08:09
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-19 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-19 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-18 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-03-18 14:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-03-18 14:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-03-18 14:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-03-18 14:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 14:24
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-18 14:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-18 13:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Kontroli jakości spalanych paliw. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 13:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dofinansowania do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz -
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 12:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 12:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 11:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 11:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot. placu zabaw w dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-18 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-18 10:33
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-18 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-18 10:14
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-18 10:14
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-03-18 08:47
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2019-03-18 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-18 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 12:42
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 12:42
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Dowodów Osobistych
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-15 12:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: nocnych punktów świetlnych na ul. Sygnały Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Wojaczka w sprawie zabudowy nitki gazowej Od: Michał Radn
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot. kamery monitoringu na ul. Górnośląskiej. Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - zapytanie ws. ulicy Lipowej (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - zapytanie ws. ulicy Lipowej (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: utwardzenie nawierzchni na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 11:34
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-15 11:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-15 10:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - możliwości wprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice Kłokocin i Boguszowice Osiedle
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 10:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zabudowania wiaty przystankowej- ul. Hetmańska Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 10:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ograniczenia widoczności na ul. Pniowskiej. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 10:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 09:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-03-15 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-03-15 09:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Naprawy progu zwalniającego. Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 09:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zabezpieczenia rowów odwadniających. Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-15 09:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-15 09:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-03-15 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-03-15 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-03-15 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-03-15 08:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-15 08:17
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-15 08:17
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-15 08:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Żak Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-15 07:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-15 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 17:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-14 17:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-14 17:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-14 17:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach Od: Michał Radn
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-14 16:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach Od: Michał Radn
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-14 16:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 16:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 16:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Montażu lampy na ul. Długiej Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 16:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-14 15:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-14 15:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Usunięcia karpin po wycince drzew. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 15:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Usunięcia karpin po wycince drzew. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 15:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wymiany słupów na ul. Dzikiej Róży Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 15:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-14 15:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 15:12
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:41
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:40
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przestrzennej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: ponownej analizy interpelacji dotyczących dzielnicy Chwałęcice Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybni
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-14 13:32
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:29
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:28
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:27
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: oprawy bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej,... Od: Zbigniew Lubszczyk - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-14 13:23
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-03-14 13:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Naprawy nawierzchni na ul. Wołodyjowskiego. Od: zbigniew Lubszczyk - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-14 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-14 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:12
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:11
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:08
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:08
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 12:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-03-14 11:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-03-14 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:40
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-14 11:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-03-14 11:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-03-14 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-14 10:56
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-14 10:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-14 10:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-14 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: kanalizacji w dzielnicy Kłokocin Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 15:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 15:26
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-03-13 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-13 12:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - interpelacja w sprawie odnowienia linii parkingowych (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 11:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Umieszczenia znaku "strefa zamieszkania" - ul. Gzelska Od: Krystyna Wałach
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 11:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 11:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-13 10:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 10:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-13 09:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-03-13 08:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-13 08:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-13 08:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-13 08:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Polska Mirela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-13 07:57
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-13 06:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:24
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:22
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-12 15:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2019-03-12 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-12 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-12 14:42
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowla
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-12 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-12 14:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remontu drogi Od: Krystyna Wałach
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-12 13:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie dochodów do budżetu miasta Rybnika z podatków płaconych przez kopalnie i spółki
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko - Nowiny Od: Łukasz
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie stawu kąpielowego w dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:22
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-03-12 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-03-12 13:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-03-12 13:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-03-12 13:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: umieszczenia lustra na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 13:07
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-12 12:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul. Barbary Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-12 11:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Rymera Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-12 11:01
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2019-03-12 10:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-03-12 09:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-03-12 09:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 08:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 08:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 08:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 08:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-12 08:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-12 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: instalacja znaków z numerami domów (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 15:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remontu ulicy Św. Józefa Jerzy Lazar
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 14:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Holona Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-11 14:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Holona Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-11 14:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-11 14:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-03-11 13:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-03-11 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 13:03
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2019-03-11 12:59
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2019-03-11 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 12:58
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 12:25
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 11:59
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 11:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-11 11:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: apel BSR o współdziałanie w zakresie likwidacji smogu w Rybniku Od: Michał Radny Rady Miasta Chmieli
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 11:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji spotkań istotnych dla miasta i dzielnicy Chwałęcice. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Ryb
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 11:34
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 11:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-03-11 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-03-11 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-11 10:43
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 10:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 10:13
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 10:10
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 10:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-03-11 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-11 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-11 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-11 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 12:57
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 12:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parkingu wielopoziomowego i kosztów parkowania Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rowu melioracyjnego na ul. Czecha
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozłożenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 160 Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/50241 - Działalności i dofinansowania stowarzyszeń i fundacji Od: Andrzej Sączek Radny Miasta R
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: drogi przy ul. Komunalnej 16- przekładka nawierzchni drogi utwardzonej metodą gospodarczą Od: Tadeus
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-08 12:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wycinki drzew Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 12:37
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remontu boisk ZST Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 11:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki płac dla pracowników administracji Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-08 11:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-08 11:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-08 11:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: umożliwienia Przewodniczącemu Komisji Finansów oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sport
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-08 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 10:09
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacj
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 10:08
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 09:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-08 09:22
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2019-03-08 07:58
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2019-03-08 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-08 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia ul. Kowalczyka. Od: Marian Fojcik - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Kontroli jakości spalanych paliw. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-07 17:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie prac naprawczych na ul. Sosnowej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 7 - Interpelacja w spr ul. Groborza Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot. placu zabaw w dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-07 17:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wiaty przystankowej - Kamień Szkoła. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażews
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-07 17:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parkowania przy przychodnie na Paruszowcu. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Zapytanie w spr ul. Robotniczej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-07 17:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnika na ul. Czecha Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot. analizy możliwości stworzenia miejsc krótkiego postoju.Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Interpelacja dot. utworzenie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ul
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 17:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-07 16:59
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr V z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. + wyniki glosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-07 16:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-07 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-03-07 15:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-07 14:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-07 14:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-03-07 12:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia ul. Kowalczyka. Od: Marian Fojcik - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 10:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejścia dla pieszych - ul. Zebrzydowicka Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-03-07 10:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejścia dla pieszych na ul. Niedobczyckiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-07 09:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-07 07:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-07 06:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-06 15:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-06 15:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-06 15:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-03-06 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-03-06 14:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Zielińska Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-06 14:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-06 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 11:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-03-06 11:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-03-06 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-06 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-06 10:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejścia dla pieszych na ul. Niedobczyckiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-06 10:49
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-s
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-06 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-06 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-03-06 10:43
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena zakończenie
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-06 10:27
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-03-06 10:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-06 08:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-03-06 08:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zakupu hotelu w Kamieniu Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-03-06 08:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-03-06 07:49
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-03-06 06:00
 
 
Odsłon strony: 20715 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż